Të përgjithshme

Të përgjithshme Zhvillim karriere

Punët më të kërkuara në 2024 sipas Linkedin !

Raporti i fundit i LinkedIn për perspektivën e tregut të punës në Europë për vitin 2024 tregon se tregu i punës është në një fazë transformimi të shpejtë. Konkurrenca për vendet e punës është dyfishuar në vitin e fundit, me shfaqjen e roleve të reja që nuk ekzistonin disa vite më parë. Rolat që lidhen me qëndrueshmërinë, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e biznesit janë në rritje, sipas parashikimeve të Linkedin.

Hulumtimi i LinkedIn, i cili përfshiu miliona vende pune të filluara nga anëtarët e saj nga viti 2019 deri në korrik 2023, tregoi se dy të tretat e profesionistëve europianë po marrin në konsideratë mundësinë për të ndryshuar punë këtë vit, edhe pse konkurrenca në tregun e punës është në rritje. Në vitin 2022, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Francë, ishte një ofertë pune për dy kandidatë aktivë në LinkedIn, ndërsa tani ka vetëm një ofertë pune për çdo katër kandidatë.

Në këtë kontekst, 37% e profesionistëve europianë po kërkojnë paga më të larta për të kapërcyer rritjen e koston e jetesës, ndërsa 19% thotë se janë më të sigurt për aftësitë e tyre dhe po kërkojnë një rol më të mirë për të avancuar në karrierë.

Punët me rritjen më të shpejtë në Europë përfshijnë rolet e lidhura me inteligjencën artificiale, qëndrueshmërinë dhe sigurinë kibernetike. Titujt më të kërkuar të punës përfshijnë Menaxher i Qëndrueshmërisë, Inxhinier i Inteligjencës Artificiale dhe Analist i Sigurisë Kibernetike. Kjo tregon se kompanitë po përpiqen të përballen me trendet kryesore që ndikojnë në ekonomi.

Në Mbretërinë e Bashkuar, pesë pozicionet më të kërkuara janë Menaxher i Qëndrueshmërisë, Përfaqësues për Zhvillimin e Shitjeve, Analist i Nënshkrimit, Shefi i të Ardhurave dhe Dentist. Megjithatë, përputhja e aftësive me pozicionin mund të jetë e vështirë për shkak të ritmit të shpejtë të ndryshimit në botën e punës. Kjo ka bërë që shumë kompani të humbasin kandidatë të aftë, duke u munguar kualifikimet tradicionale.

Drejtori i LinkedIn për Europën dhe Amerikën Latine, Josh Graff, theksoi se inteligjenca artificiale dhe qëndrueshmëria janë dy faktorët kryesorë që po formësojnë tregun e punës. Ai gjithashtu vuri në dukje se nismat e rikualifikimit do të jenë vendimtare për tërheqjen dhe mbajtjen e talentëve, si dhe për të siguruar që forca punëtore të ketë aftësitë e nevojshme për të përshtatur me ndryshimet në botën e punës.