Të përgjithshme

Të përgjithshme

Ja se kush është biznesi i preferuar i shqiptarëve !

Biznesi i bareve dhe restoranteve në Shqipëri është një nga sektorët më të preferuar dhe të rëndësishëm për ekonominë dhe kulturën e vendit. Në fillimet e viteve '90, pas periudhës së tranzicionit dhe hapjes së tregut, ky sektor filloi të zhvillohej me një ritëm të shpejtë. Një nga arsyet kryesore për këtë preferencë është kultura e konsumit social dhe shoqëror në Shqipëri, ku takimet në bare dhe restorante janë një pjesë e rëndësishme e jetës sociale dhe profesionale.

Në vitin 2022, ky sektor arriti nivele të rekorde të të ardhurave, duke treguar një rritje prej 47% në krahasim me vitin e mëparshëm. Kjo rritje u ndikua nga disa faktorë kyç, siç ishin rritja e çmimeve në bare dhe restorante, si dhe numri i lartë i turistëve që vizituan vendin. Turizmi ishte një faktor shumë i rëndësishëm, pasi numri i shtetasve të huaj që vizituan Shqipërinë shënoi një rritje të ndjeshme.

Edhe përkundër pandemisë dhe sfidave të tjera ekonomike, sektori i bareve dhe restoranteve arriti të rikthehet në një nivel të lartë aktiviteti dhe të shënojë një rritje të dukshme në numrin e bizneseve të tij. Kjo tregon potencialin dhe aftësinë e tij për të përshtatur me kushtet e ndryshme dhe për të ofruar një përvojë të mirë për klientët vendas dhe të huaj.

Në krahasim me shtetet e tjera të Evropës, Shqipëria dallohet për numrin e lartë të bizneseve të aktivitetit të pijeve dhe shërbimit ushqimor në raport me totalin e bizneseve në vend. Kjo reflekton rëndësinë dhe preferencën që ka kjo industri për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare./ BUSINESS MAGAZINE