Statistika

Statistika Të përgjithshme Zhvillim karriere

Këto janë vendet e punës me rritjen më të shpejtë në Evropë në vitin 2024

Kjo është një përmbledhje e raportit të LinkedIn për perspektivat e tregut të punës në Evropë për vitin 2024:

  • Tregu i punës po përjeton një transformim të shpejtë në Evropë, me konkurrencë të dyfishuar për pozicione të reja në krahasim me vitet e kaluara.
  • Rolet që po rriten më shpejt janë ato të lidhura me qëndrueshmërinë, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e biznesit.
  • Kërkimet e LinkedIn kanë zbuluar se shumica e profesionistëve evropianë po shqyrtojnë mundësinë e ndërrimit të punës, edhe pse ka një rritje të konkurrencës në tregun e punës.
  • Në vitin 2022, raporti i LinkedIn tregon se ka pasur një hapje pune për rreth çdo katër aplikantë në disa vende të Evropës si Mbretëria e Bashkuar dhe Franca.
  • Titujt e punës më të kërkuar përfshijnë menaxher të qëndrueshmërisë, inxhinier të inteligjencës artificiale dhe analist të sigurisë kibernetike.
  • Raporti thekson sfidat në përputhjen e aftësive të profesionistëve me pozicionet e hapura dhe rëndësinë e nismave për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë për të siguruar që fuqia punëtore të ketë aftësitë e nevojshme për t'i përshtatur ndryshimeve në botën e punës.

Ky raport ofron një pamje të qartë për trendet dhe sfidat në tregun e punës në Evropë për vitin 2024.