Punëkërkues

Punëkërkues Këshillimi i karrierës Podcast për punën dhe karrierën

Si të ndërtojme një CV fituese?

Podcast

Podcast #1456 –Si të ndërtojme një CV fituese?

00:00 00:00