Punëdhënës

Punëdhënës Të përgjithshme

"Shqyrtim në Kuvend për mbështetjen e biznesit fason në Buxhetin 2024, synohet paga mesatare 900 euro."

Në Kuvend po diskutohet një akt normativ për ndryshimet në Buxhetin e vitit 2024, të cilat janë prezantuar nga Ministri i Financave, Ervin Mete. Ministri ka theksuar se këto ndryshime janë të nevojshme për të reflektuar nevojat e reja në buxhet, duke përfshirë riorganizimin e ministrive në përputhje me fushat e tyre të përgjegjësisë.

Ekonomia ka shënuar një performancë të mirë gjatë vitit 2023 dhe po vazhdon të ecë mirë edhe në fillimin e vitit 2024. Inflacioni ka qenë në nivele të ulëta në krahasim me vendet e rajonit dhe mesataren e Bashkimit Europian.

Një nga sukseset pozitive është ulja e borxhit publik nën nivelin 60% të PBB-së në fund të vitit 2023, një nivel i fundit që nga viti 2010. Gjithashtu, skema e pensioneve ka shënuar përmirësime të ndjeshme, duke ulur deficitin në 0.8% të PBB-së në vitin 2023.

Akti Normativ për vitin 2024 synon të rrisë ardhurat në nivelin më të lartë historik dhe të mbështesë bizneset e sektorit të industrisë përpunuese fason. Një nga objektivat kyçe të këtij akti është rritja e nivelit të pagave mesatare në 900 euro në muaj, si dhe indeksimi i pensioneve dhe bonusi i fundvitit për pensionistët.

Sektorët e Arsimit, Shëndetësisë dhe Mbrojtjes do të vazhdojnë të financohen në nivele të larta në raport me PBB-në, duke reflektuar përkushtimin ndaj këtyre sektorëve të rëndësishëm për zhvillimin dhe mirëqenien e vendit.

 
 

  

 

 

Burimi : Top Channel