Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim

Vazhdojnë trajnimet në fushën e Burimeve Njerëzore

duapune.com organizoi javën që shkoi dy trajnimet e planifikuara të serisë së Burimeve Njerëzore. Trajnimet e zhvilluara ishin “Marrëdhëniet e Punësimit dhe Kuadri i Kontratës së Punës” dhe “Zhvillimi i Punonjësve dhe Menaxhimi i Potencialeve. Pjesëmarrësit ishin specialistë dhe menaxherë të BNJ nga kompani të ndryshme të cilët morën njohuri të reja sa i përket temave përkatëse nga Trajnuesit tanë ekspertë në fushat e caktuara. Në javët në vijim do ofrohen dhe tre temat e tjera të kësaj serie sipas kalendarit të planifikuar https://blog.duapune.com/trajnime/   Duapune.com organized last week two planned trainings of the Human Resources Series. The trainings that took place were “ Employment Relationships and the Employment Contract Framework” and “ Employee Development and Potential Management”. Participants were HR Specialists and Managers from different companies that gained new knowledge for the respective topics from our Trainers, experts on their fields. On the upcoming weeks we will provide three more trainings from this series as per the planned calendar https://blog.duapune.com/trajnime/