Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim

Trajnimi "Rekrutimi dhe Intervistimi"

IMG_2468DM Consulting Services në kuadër të shërbimeve në fushën e trajnimeve, organizoi si seancë të dytë në datën 18 Shkurt 2017 trajnimin me temë “Rekrutimi dhe Intervistimi” pjesë e trajnimit ishin përfaqësues të ndryshëm të departamenteve të BNJ nga kompani të njohura Shqiptare dhe të huaja. Në trajnim u diskutan dhe u trajtuan raste të ndryshme të punës se përditëshme të një përfaqësuësi të BNJ, tematika që kanë të bëjnë me etapat  e Rekrutimit dhe Përzgjedhjes së një kandidati duke ofruar mënyra zgjidhjeje alternative, u zhvilluan lojra dhe teste të caktuara. Ky trajnim do të pasohet nga module të tjera, me tematika të tjera në lidhje me politikat dhe procedurat e BNJ.