Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim

Trajnimi "Kompensimi dhe Benefitet ", modul i paketës së "BNJ të aplikuara" , 04 Nëntor 2017

      Duapune, DM Consulting Services në vijim të kryerjes me sukses të trajnimeve mbi Menaxhimin e Burimeve Njerëzore të Aplikuara, organizoi ditën e shtunë dt.04 Nentor 2017 trajnimin e rradhës me temë "Kompensimi dhe Benefitet". Në trajnim morën pjesë specialistë të burimeve njerëzore dhe specialistë të njësive të veçanta të BNJ, menaxherë të zyrave që mbulojnë pjesërisht detyra B.NJ. nga kompani të huaja dhe shqiptare. Në trajnim u diskutan dhe u trajtuan principet e strategjive të pagesave, stimujt dhe benefitet,vlerësimi i pozicionit etj Ky trajnim do të pasohet nga module të tjera me tematika të tjera në lidhje me politikat dhe procedurat e B.NJ.