Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim

Trajnimet në fushën e Burimeve Njerëzore vazhdojnë

duapune.com organizoi javën e kaluar, më datë 04 Maj 2019, trajnimin e planifikuar të serisë së Burimeve Njerëzore me temë “Implementimi i sistemeve efektive të performancës”. Pjesëmarrësit ishin specialistë dhe menaxherë të BNJ nga kompani të ndryshme, të cilët morën njohuri të reja sa i përket temës në fjalë nga eksperti i fushës. Në javët në vijim do ofrohen dhe dy temat e tjera të kësaj serie sipas kalendarit të planifikuar https://blog.duapune.com/trajnime/   Last week, duapune.com organized a training on the Human Resources Series, on May the 4th 2019, on the topic of the “Implementation of effective performance systems”. Participants were HR Specialists and Managers from different companies that gained new knowledge on this topic from our trainer. On the upcoming weeks we will provide two more trainings from this series as per the planned calendar https://blog.duapune.com/trajnime/