Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Zhvillimi i karrierës

Zhvillimi i karrierës – Proçesi përmes të cilit individët vendosin objektivat e tyre për të tashmen dhe të ardhmen duke vlerësuar aftësitë, njohuritë egzistuese si dhe nivelin e eksperiencës, për të ndërmarr më pas disa veprime për të arritur qëllimet e vendosura.