Të përgjithshme

Të përgjithshme Trajnim dhe edukim Lojëra argëtuese dhe humor

Universitetet me te mira ne bote per shtet

Me poshte paraqiten shtetet qe kane me shume universitete ne 100 vendet e para ne bote. Ne krahun e djathte te figures paraqitet Universiteti me i mire i listuar per ate shtet, dhe ne krahun e majte shtetet dhe numri i univeriteteve ne 100 te parat. 150318-most-prestigious-universities-times-higher-education Burimi: https://agenda.weforum.org/2015/03/which-are-the-worlds-most-prestigious-universities/?utm_content=buffer3ff0b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer