Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Punonjës me jakë të artë

Punonjës me jakë të artë- Ky term përdoret për t’iu referuar individëve që janë shkencëtarë, inxhinierë apo punonjës të tjerë më aftësi shumë të mira të cilët kërkohen shumë në tregun e punës, por që ka shumë pak të tillë.