Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Promovim

Promovim- Veprime që ndërmerren për personelin, e cila rezulton në kalimin në një pozicion me një pagesë dhe status më të mirë, duke kërkuar më shumë aftësi dhe përgjegjësi.