Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Plani Rigjenerues

Plani Rigjenerues- përshkruajnë hapat paraprake dhe parandaluese për tu përballur me fatkeqësi dhe për të minimizuar efektet e saj. Qëllimi është të ndihmojë organizatën të ruajë dhe rikthehet në funksionimin e saj normal.