Të përgjithshme

Të përgjithshme Statistika

Kodimi ne shkolle

infographic_coding_at_school                                                                   Burimi: http://www.euractiv.com/sections/eu-code-week-2015/infographic-coding-school-how-do-eu-countries-compare-318506