Të përgjithshme

Të përgjithshme Publikime dhe njoftime

Diferencimi gjeografik

Diferencimi gjeografik- variacionet në pagë për pozicione pune të ngjashme apo të krahasueshme, bazuar në ndryshime të forcës punëtore apo kostos së jetesës midis rajoneve të ndryshme gjeografike.