Kreu > Na kontaktoni Serbi


duapune.com ofron shpallje të punëve online dhe shërbime rekrutimi në Serbi nëpërmjet partnerëve të saj, The Network, Almacareer dhe të tjerë

Cfarë mundemi të bëjmë për ju?

 
 


Çfarë tjetër?

Duapune.com është një platformë online për punë dhe karrierë më të mirë (#duapune) për të ndihmuar punëdhënësit
të gjejnë dhe të punësojnë personin më të mirë në Ballkan, dhe në vendet në zhvillim me cmime të arsyeshme
dhe cilësi të lartë duke përdorur teknologjinë më të fundit.