Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës

Suksesi i trajnimit te katert te HR Academy

 

Suksesi I Akademisë së Burimeve Njerëzore vazhdoi me trajnimin më datë 13 tetor 2023. Në trajnim morën pjesë 12 pjesëmarrës të cilët ishin të motivuar për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre në Trajnimin dhe Zhvillimin e Punonjësve .

Sesioni I katërt u thellua në diskutimin e rolit te trajnimeve në kompani, benefitet e trajnimit dhe zhvillimit dhe metodat e ndryshme të trajnimeve. Gjithashtu u diskutuan metodat e ndryshme të trajnimeve, monitorimi dhe vlerësimi si dhe zhvillimi I karrierës dhe potencialeve.

Nepërmjet lojërave te ndryshme dhe punëve në grup asimilimi I njohurive të reja ishte më I thjeshtë.

Trajnimi i rradhës do të jetë në dt. 20 Tetor në orën 14:00 me tematikë: Menaxhimi I Performancës dhe Plani I zhvillimit.

 

28c342b2-4850-4383-b9a5-ab0d7d09f0d9.jpg  46e5ae69-b9b9-429a-9c5d-538b41c9ce0e.jpg  cc682dd5-cc75-4c4d-bca4-f5b989137f83.jpg  edb63588-01b9-4d8b-8df8-538cc1d05945.jpg